Hizmetlerimiz

Meme Estetiği

Meme, asırlardır dişiliğin ve anaçlığın simgesi olarak kabul görmüş bir organdır. Estetik olarak değişik toplumlarda değişik boyut ve şekillerde olmasının daha fazla anlam içerdiği görüşü hakimdir. Dolayısıyla oluşturulmak istenen şeklin kararını verirken, olması gerektiği estetik yapının yanısıra -süt kanallarının ve meme kanlanmasının bozulmayacağı sınırlarda olmak kaydıyla- hastanın istekleri fazlasıyla önem taşımaktadır.

Hasta ile yapılacak ilk muayene ve görüşmede ilk önce hastanın göğüs kafesi ve memesinin boyutları ölçülür. Ölçümlerin hesaplanmasıyla hastaya yapılması uygun olan operasyon izah edilir. Daha sonra hastanın istekleri de birlikte değerlendirilerek ortak bir karar ile ameliyat planı yapılır.

Hastaların şikayetleri büyüklük, küçüklük veya sarkıklık şeklinde özetlenebilir. Meme, göğüs kafesinin önünde düz bir duvarda asılı kalmaya çalışan bir organ olduğundan, meme büyüklüğü şikayetlerinin nerdeyse tamamı sarkıklıkla birliktelik gösterir. Küçüklük şikayeti ise fazla kilo vermiş ve uzun süre emzirme nedeniyle deforme olmuş memelerde, sarkıklıkla birliktelik gösterebilir.

Sarkmış olan memeye yapılacak ameliyatlarda derinin de toparlanması gerektiğinden, sarkıklığın derecesiyle yara izinin uzunluğu aynı oranda artış gösterecektir. Dolayısıyla özellikle sarkıklığı olan hastaların ameliyat kesilerinin estetik olarak dikilmiş olmasının ve belli bölgelerde yara izinin gizlenmesinin, hiç iz kalmayacağı anlamına gelmediğini bilmesi gerekir.

Meme estetiği ameliyatlarının hepsinde ortak olarak

  • bikini veya sütyenin içinde kalacak şekilde minimal yara izi
  • simetrik ve uygun bir boyut
  • meme ucunun ve süt kanallarının maksimum düzeyde korunması

öncelikli amaçlarımız olarak sıralanabilir.

Meme Büyütme Ameliyatı

Meme büyütme ameliyatını planlarken, hastanın genel durumu, meme ve vücut yapısı, göğüs kafesi ve meme ölçüm sonuçları değerlendirilir. Buna uygun olarak yapılacak kesi ve kullanılacak malzemeye (yağ dokusu, silikon meme protezi, eriyebilen geçici dolgu vs.) karar verilir. Hastaya bu koşullar sonucunda oluşabilecek meme şekli ve boyutları anlatılır.

Bu ameliyatı en sık genel anestezi altında silikon meme protezi kullanarak, meme altından yapılacak ve ameliyat sonrasında meme alt kıvrımında gizli kalacak olan 4-5 cm lik kesi ile gerçekleştirmekteyiz. Silikon meme protezi kullanılarak yapılan ameliyatlarda, hastanın mevcut meme dokusunun değerlendirilmesi sonucu, kas altı (submuskuler), kas zarı altı(subfasyal), kısmi kas altı (dual plane) veya meme dokusu altı (subglanduler) planlara protez yerleştirilebilir.

Ameliyat yaklaşık 1-2 saat sürer. Ameliyat sonrasında hasta pansumanı yapılmış, ameliyat sonrasında kullanacağı korseli özel sütyeni giydirilmiş olarak hasta odasına gönderilir. Hastanın ameliyat esnasında kas dokusuna müdahale edilip edilmemiş olması, ameliyat sonrasındaki ağrıyı asıl etkileyecek faktördür. Eğer müdahale edilmiş ise ağrı kesicilerle rahatlatılabilecek boyutta yaklaşık 4-5 gün ağrı çekilmesi muhtemeldir. Ameliyat esnasında gerek duyulursa hastanın kanama takibini yapabilmek için yara yerine dren yerleştirilebilir ve bu dren 1-3 gün boyunca kalabilir. Hasta genellikle ameliyatın ertesi günü kullanacağı ilaçlar anlatılarak ve dreni çekilerek taburcu edilir. Dikişleri kendi eriyebilen estetik dikişler olduğundan hastaya kontrol esnasında ayrıca bir müdahale yapılması gerekmez.

Hasta günlük aktivitelerine 4-5 gün, iş hayatına 12-15 gün sonra dönebilir. Hastaya 5. günde yapılan kontrolde yapması gereken masajlar izah edilir ve hasta eğer şehir veya ülke dışından gelmişse geri dönmesinde sakınca görülmez. Daha sonra ise 1., 3. ve 6. Ayda kontrollere gelmesi istenir. Özellikle kol ve göğüs kasının zorlanmasını gerektirecek ağır işler ve spor yapmaya ise 1. ay itibariyle başlayabilecektir.

Hastaya ameliyat sonrasında 2 ay boyunca korseli sütyen giymesi ve masajlarına devam etmesi önerilir. Operasyon sonrası ödemlerin tamamen gerileyip memenin son şeklini alması 6 ay alabilir.

Meme Küçültme Ameliyatı

Meme, ergenlikte hormonal dengenin değişmesiyle birlikte, büyümeye başlayarak kadın siluetinin kazanılmasında esas rol oynayan organdır. Bazı kadınlarda olması gerekenden fazla büyüyerek göğüs ön duvarındaki konumunu yitirir ve ilk başta vücut şeklinin değişmesi gibi şikayetlere yol açar. Büyümeye devam etmesi, memede sarkmaya ve meme ağırlığının bel ve boyuna binmesiyle ağrılara yol açabilir. Meme başının da büyümesi görünüm itibariyle hastaların şikayet etmesine neden olabilir. Ayrıca sarkmış olan memenin vücutla birleştiği alt bölgelerde deri problemleri (kaşıntı, pişik vs.) oluşabilir.

Bu gibi durumlarda ameliyatla hastanın memesinin küçültülerek olması gerektiği pozisyon ve dolgunluğa getirilmesi mümkündür. Meme büyüklüğünün sarkmaya yol açmadığı durumlar nerdeyse yok denecek kadar az olduğundan, meme sarkması ve meme başı büyüklüğü de aynı ameliyatla giderilir. Ameliyat öncesinde hastanın genel tıbbi durumu değerlendirilerek vücut ölçümleri yapılır. Bu ölçümler sonunda hastanın ameliyatının hangi teknikle yapılacağına karar verilebilir. Bu nedenle ameliyat sonrasında kalabilecek izler, ağrı, yara bakım şekli ve süreci, sonrasında kullanılması gereken korseli sütyen gibi faktörler değişkenlik gösterebilecektir. Hastayla yapılan görüşmede bütün detaylar konuşularak hasta ameliyat öncesi ve sonrası bütün süreç konusunda bilgilendirilir. İleriki zamanlarda çocuk sahibi olmayı düşünen kadınlara, doğacak bebeklerini anne sütüyle besleyemeyebilme risklerinin olduğu izah edilir.

Meme küçültme ameliyatları ortalama 2-4 saat sürebilen ameliyatlardır ve ameliyat sonrasında genellikle Ters T veya lolipop şeklinde estetik olarak dikilmiş ve sütyen veya bikininizin içinde kalacak yaralarınız olur. Bu yaralar doktorunuzun önereceği uygun yara bakımı teknikleriyle, 6-12 ay içerisinde belli belirsiz bir hal alacaktır. Ameliyat sonrasında hastanın kanama takibi için yara yerinden dışarıya uzanan drenleri olur ve bu drenler 1-3 gün içinde ağrısız bir şekilde çekilir.

Hasta günlük aktivitelerine 2-3 gün, iş hayatına ise en geç 12-15 gün sonra dönebilir. Hastaya 5. günde yapılan kontrolde yapması gereken masajlar izah edilir ve hasta eğer şehir veya ülke dışından gelmişse geri dönmesinde sakınca görülmez. Daha sonra ise 1., 3. ve 6. Ayda kontrollere gelmesi istenir. Özellikle kol ve göğüs kasının zorlanmasını gerektirecek ağır işler ve spor yapmaya ise 1. ay itibariyle başlayabilecektir.

Hastaya ameliyat sonrasında 2 ay boyunca korseli sütyen giymesi önerilir. Operasyon sonrası ödemlerin tamamen gerileyip memenin son şeklini alması ise 6-12 ay alabilir.

Meme Dikleştirme Ameliyatı

Bu hastalarda sarkıklığın sebebi genellikle meme dokusunun zamanında uygun boyutlarda olup sonrasında küçülerek kaybolması veya aşırı kilo verme sonrasında memenin hem hacim hem de pozisyon kaybetmesi olmasına karşın, nadir de olsa hastaların kendi meme dokusu yeterli fakat meme pozisyonu yer değiştirmiş olabilir.

Bu ameliyatta meme dokusu ve meme başı göğüs kafesindeki olması gerektiği yere alınır. Bu nedenle meme dokusunun az çıkarıldığı veya hiç çıkarılmadığı, nispeten daha az travmatik bir meme küçültme ameliyatı olarak değerlendirmek mümkündür. Dolayısıyla süreç daha kolay olsa da meme kü.ültme ameliyatlarıyla süreç yaklaşık aynıdır.

Ameliyat öncesinde hastanın genel tıbbi durumu değerlendirilerek vücut ölçümleri yapılır. Bu ölçümler sonunda hastanın ameliyatının hangi teknikle yapılacağına karar verilebilir. Bu nedenle ameliyat sonrasında kalabilecek izler, ağrı, yara bakım şekli ve süreci, sonrasında kullanılması gereken korseli sütyen gibi faktörler değişkenlik gösterebilecektir. Hastayla yapılan görüşmede bütün detaylar konuşularak hasta ameliyat öncesi ve sonrası bütün süreç konusunda bilgilendirilir.

Meme dikleştirme ameliyatları, ortalama 2-3 saat sürebilen ameliyatlardır ve ameliyat sonrasında genellikle Ters T veya lolipop şeklinde estetik olarak dikilmiş ve sütyen veya bikininizin içinde kalacak yaralarınız olur. Bu yaralar doktorunuzun önereceği uygun yara bakımı teknikleriyle, 6-12 ay içerisinde belli belirsiz bir hal alacaktır. Ameliyat sonrasında hastanın kanama takibi için yara yerinden dışarıya uzanan drenleri olur ve bu drenler 1-3 gün içinde ağrısız bir şekilde çekilir.

Hasta günlük aktivitelerine 2-3 gün, iş hayatına ise en geç 10-12 gün sonra dönebilir. Hastaya 5. günde yapılan kontrolde yapması gereken masajlar izah edilir ve hasta eğer şehir veya ülke dışından gelmişse geri dönmesinde sakınca görülmez. Daha sonra ise 1., 3. ve 6. Ayda kontrollere gelmesi istenir. Özellikle kol ve göğüs kasının zorlanmasını gerektirecek ağır işler ve spor yapmaya ise 1. ay itibariyle başlayabilecektir. Hastaya ameliyat sonrasında 2 ay boyunca korseli sütyen giymesi önerilir. Operasyon sonrası ödemlerin tamamen gerileyip memenin son şeklini alması ise 6-12 ay alabilir.

Randevu Almak İster Misiniz?
WhatsApp - Soner Tezcan
Randevu Talep Et