Hakkımda
Hakkımda

Op. Dr. Soner Tezcan

Op. Dr. Soner TEZCAN,1984 yılında Tokat'ın Zile ilçesinde doğdu. İlk ve orta eğitimini orada tamamladıktan sonra, 1998 yılında İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'nde eğitimine devam etti. 2002-2008 yılları arasında Gülhane Askeri Tıp Fakültesi'nde tıp eğitimi aldı. Daha sonra Ankara Keçiören Eğitim Araştırma Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi kliniğinde uzmanlık eğitimini tamamladı.

Yozgat Şehir Hastanesi'nde ve Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde uzman hekim olarak görev yaptı. Bu sürede Plastik Cerrahi ‘ye ilişkin kongre, konferans ve sunumlara katıldı. Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlandı. Halen İstanbul'da özel muayenehanesinde, plastik ve estetik cerrahi alanında hastalarına hizmet vermektedir.

Evli ve Pera isminde bir kız çocuğu vardır.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Ceran, C., Taner, Ö.F., Tekin, F., Tezcan, S., Tekin, Ö., Civelek, B. " Management Of Pulse Oximeter Probe-Induced Finger Injuries In Children: Report of Two Consecutive Cases And A Review Of The Literature" J Ped Surg 47(11);e27-29 (2012)
 • Ceran,C., Akşam,E., Tezcan, S., Demirseren, M.E., ‘Reconstruction of a palmar infection related tissue defect with heterodigital island flap in a diabetic patient: A case report’ Hand Microsurg 2014;3;62-65
 • Tekin, F., Sürmeli, M., Şimşek, H., Ceran, C., Tezcan, S., Taner, Ö.F, Şimşek, G. ''Comparison of the histopathological findings of patients with diabetic and idiopathic carpal tunnel syndrome'' Int Orthop. 2015 Apr 29. [Epub ahead of print]

Ceran CTekin FDemirseren DDTezcan SAksam EDemirseren ME. "Hatchet Flap: Clinical Evaluation of Results in Reconstruction of Lateral Nasal Region Defects." J Craniofac Surg. 2015 Jul;26(5):e407-9

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

 • Ceran C., Demirseren D D. ,Tezcan S, Taner Ö F., Tekin F.  Meme Büyütmede Önemli Bir Komplikasyon: Stria Distensa  Turk J Dermatol 2016;10:78-81
 • Tezcan S, Çiçek Ç, Keskin D, Ceran C, Demirseren M.E. , Nekrotizan Fasiite Farklı Bir Bakış : Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi  Akademik Araştırma Dergisi 2016  2/1:11-14
 • Tezcan S., Tekin, F., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Gebelik Hipertrofik Skar ve Keloid İçin Ortak Bir Tetikleyici Olabilir mi? Vaka Sunumu Akademik Araştırma Dergisi 2016  1/1:18-21

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan yazılı bildiriler

 • Ceran, C., Tekin, F., Taner, Ö.F., Tezcan, S. Surgical Correction Of Double Lip Deformity, 8th BAPRAS Congress, Budva - Montenegro , 5-7 Eylül 2013
 • Tekin, F., Ceran, C., Taner, Ö.F., Tezcan, S Giant Mass Causing Carpal Tunnel Syndrome, 8th BAPRAS Congress, Budva - Montenegro , 5-7 Eylül 2013
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Ceran, C., Tezcan, S Melanocytic Nevus Formation In Hypertrophic Scar Tissue , 8th BAPRAS Congress, Budva - Montenegro , 5-7 Eylül 2013
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Ceran, C., Tezcan, S High Pressure Water Injection Device Related Hand Injuries , 8th BAPRAS Congress, Budva - Montenegro , 5-7 Eylül 2013
 • Tekin, F., Tezcan S Taner, Ö.F., Ceran, C.,  Acute Diabetic Foot : Case Report , 9th BAPRAS Congress , Tessaloniki - Greece, 17-20.09.2015
 • Tekin, F., Tezcan S., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Ceran, C., Could Diagnostic SonographyBe Contraindication In Malıgnant Melanoma ,  9th BAPRAS Congress , Tessaloniki - Greece, 17-20.09.2015
 • Tekin, F., Tezcan S Taner, Ö.F., Ceran, C., Two Consecutive Unusual Nail Deformities After Surgery : A Case Report ,  9th BAPRAS Congress , Tessaloniki - Greece, 17-20.09.2015
 • Tekin O, Tekin, F., Tezcan S Taner, Ö.F., Ceran, C., Irritant Contact Dermatitis Due To Juglans Regia , 9th BAPRAS Congress , Tessaloniki - Greece, 17-20.09.2015
 • Tekin, F., Tezcan S., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Ceran, C., Nail Transformation After Neurolysis , 9th BAPRAS Congress , Tessaloniki - Greece, 17-20.09.2015

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan yazılı bildiriler

 • Taner, Ö.F., Tekin, F., Çizmeci, Z., Ertuğrul, D.T., Ceran C., Tezcan,S., Civelek, B., " Diyabetik Ayak Ülserli Tip 2 Diabetes Mellitus Hastalarında ve Normal Bireylerde Serum Tetanoz İmmün Globulin G Seviyelerinin Değerlendirilmesi" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı Antalya, 2012
 • Taner, Ö.F., Tekin, F., Ceran C., Tezcan,S., Işık, E., Falcıoğlu, M.Ç., Civelek, B.," Yüksek Basınçlı Su ile Oluşan Ekstensör Tendon Yaralanması:Olgu Sunumu" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı Antalya, 2012
 • Taner, Ö.F., Tekin, F., Tezcan,S., Ceran C., Işık, E., Falcıoğlu, M.Ç., Civelek, B.," Diyabetik Ayak Ülseri Sonrası Gelişen Verriköz Karsinoma" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı Antalya, 2012
 • Taner, Ö.F., Tekin, F., Ceran C., Civelek, B., Işık, E., Tezcan,S., Falcıoğlu, M.Ç., "Alın Flebi ile Burun Onarımından Kompozit Doku Nakline: Ameliyat Sonrası 48.Yıl Op.Dr. H.Hilmi Gürsel'i Anmak"  34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı Antalya, 2012
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Ceran C., Tezcan,S., Falcıoğlu, M.Ç., Civelek, B.,"Burunda Pilonidal Sinüs:Olgu Sunumu" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  Antalya, 2012
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Ceran C., Işık, E.,  Tezcan,S., Falcıoğlu, M.Ç., Civelek, B.,"Alt Ekstremite Diyabetik Nöropati Hastalarında Nöroliz Uygulamalarımız" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı Antalya, 2012
 • Ceran C., Tekin, F., Taner, Ö.F., Işık, E.,  Tezcan,S., Civelek, B.,"Lateral Nazal Bölge Deri Defektlerinin Rekonstrüksiyonunda Hatchet Flep Uygulamaları" 34. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  Antalya, 2012
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Tezcan,S., Ceran C., Sürmeli, M.," Nervus Peroneus Profundus Anatomik Analizi ve Klinik Önemi " 35.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013 İstanbul
 • Taner, Ö.F., Tekin, F., Tezcan,S., Sürmeli, M.," Akut Diyabetik Ayak " 35.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013 İstanbul
 • Tekin, F., Taner, Ö.F., Tezcan,S., Sürmeli, M.," Nöroliz Sonrası Tırnak Değişiklikleri" 35.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı 28-31 Ekim 2013 İstanbul
 • Ceran,C., Tezcan, S., Akşam,E., Demirseren,D., Demirseren, M.E., '' Glabellar Bölgeye Botulinum Toxin-A Enjeksiyonu İle Ortaya Çıkan Psöriatik Lezyonlar: Vaka Sunumu'' 19. Türk Estetik Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı 09-11 Ocak 2015 İstanbul
 • Sürmeli M., Tekin, F., Tezcan S., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E.,  52 Saat Sıcak İskemi Sonunda Parmak Revaskülarizasyonu:Olgu Sunumu  , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tezcan S., Tekin, F., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E.,  Diyabetik Hastalarda Parmak Amputasyon  Materyalleri Histopatolojik İncelemelerinin Retrospektif Analizi , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tezcan S., Tekin, F., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E.,  Plastik Cerrahide Doküman Arşivleme ve Bulut Kullanımı , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tezcan S., Tekin, F., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E.,  Bütan Gazı Kötüye Kullanımına Bağlı Tipik Yanık: Olgu Serisi , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E.,  Rastlantısal Konjenital Penis Torsiyonu ve Önemi , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tezcan S, Çiçek Ç, Keskin D, Ceran C, Demirseren M.E. , Nekrotizan Fasiite Farklı Bir Bakış : Vaka Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Pediatrik Yüz Cerrahisinde Pratik Modifiye Kol Splinti , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tezcan S., Tekin, F., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Gebelik Hipertrofik Skar ve Keloid İçin Ortak Bir Tetikleyici Olabilir mi? Vaka Sunumu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Önkolda Asemptomatik Bir Varyasyon : Reversed Palmaris Longus , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Diyabetik Ayak Hastalarında Rifampisin Solüsyonu İle Deri Grefti Pansumanı , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Falcıoğlu M.Ç, Taner, Ö.F., Karabekmez F.E., Sakral Hidradenite Bağlı Skuamöz Hücreli Karsinom : Olgu Sunumu ,  37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Sakrifiye Ulnar Arterli Olguda Ulnar Arter Distal Perforatör Bazlı Adipofasyal Flep , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Atipik Kübital Tünel Sendromu Olgusu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Lateral Supramalleolar Flep; Alt Ekstremite Distal Defekt Onarımında Bir Flep Seçeneği , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Bacakta Leiomyoma; Atipik Bir Olgu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Falcıoğlu M.Ç, Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Median Arter : Olgu Sunumu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Ters Akımlı Radial Ön Kol Flebiyle Başparmak Onarımı , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Falcıoğlu M.Ç, Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Rinoplasti Sonrası Kolumellar Epidermal Kist , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Falcıoğlu M.Ç, Tekin, F., Tezcan S., Sürmeli M., Karabekmez F.E., Taner, Ö.F., Çocuk Yaşta Skalpte Multipl Skuamöz Hücreli Karsinom;Olgu Sunumu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Tekin, F., Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Sürmeli M., Işık E,  Karabekmez F.E., Sağ Malar Skuamöz Hücreli Karsinom; Multipl Fleplerle Alt Göz Kapağı ve Malar Bölge Defektinin Onarımı , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Keskin D, Çiçek Ç, Ceran C, Tezcan S,  Demirseren M.E. Bell Paralizi Sonrası Oluşan Fasiyal Asimetrinin Botulinum Toksin ile Düzeltilmesi , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • Kurtay A., Özayar E., Güleç H., Tezcan S., Horasanlı E. ,  Rigit Eksternal Distraktörü Olan Hastada Havayolu Yönetimimiz , Türk Anesteziyoloji ve Rehabilitasyon Kongresi 2016 Antalya

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözlü bildiriler

 • Tekin, F., Sürmeli M., Işık E,  Falcıoğlu M.Ç, Tezcan S., Ceran C., Karabekmez F.E., Modifiye Hatchet Flep ile Alt Dudak Rekonstrüksiyonu , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 •  Tekin, F., Sürmeli M., Şimşek H., Ceran C.,  Tezcan S.,  Falcıoğlu M.Ç, Taner Ö.F., Şimşek G., Diyabetik ve İdiyopatik Karpal Tünel Sendromlu Hastaların Histopatolojİk Bulgularının Karşılaştırılması , 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA

Katıldığı bilimsel kongre, toplantı ve kurslar

 • Bilimsel Araştırmalarda Deney Hayvanları Kullanımı Eğitim Sertifikası Programı , Kobay Deney Hayvanları Laboratuvarı, Ankara, 21 Kasım-02Aralık 2011
 • Her Yönüyle Yağ Grefti Toplantısı, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü, İstanbul,  21 Eylül 2012
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 6. Rinoplasti Kursu ve 2. İstanbul Uluslararası Rinoplasti Kursu, Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü, İstanbul, 10-12 Mayıs  2013
 • 8th BAPRAS Congress, Budva - Montenegro , 5-7 Eylül 2013
 • 19. Türk Estetik Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 09-11 Ocak 2015
 • 37. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  04-07 Kasım 2015, ANKARA
 • 10. Ulusal Yara Bakımı Kongresi 02-05 Aralık 2015 Antalya
 • 9. Plastik Cerrahi Asistan Okulu 15-19 Nisan 2016 Antalya
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 10. Rinoplasti Kursu 11-14 Mayıs 2017 Edirne
 • Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 3. Yüz Estetiği Kursu 11-14 Mayıs 2017 Edirne
 • 39. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  11-14 Ekim 2017, Antalya
 • 40. Türk Plastik ve Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurultayı  17-21 Ekim 2018, Antalya
 • 23. Türk Estetik Plastik Cerrahi Ulusal Kurultayı, İstanbul, 12-13 Ocak 2019
Randevu Almak İster Misiniz?
WhatsApp - Soner Tezcan
Randevu Talep Et